Przegląd podstawowy- 150 zł
Przegląd  podstawowy z czyszczeniem napędu-250 zł